Dla nauczycieli

W związku z zakończeniem działań realizowanych w ramach Projektu pt. "HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE - pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach", oddajemy w Państwa ręce wyniki pilotażu, zebrane i opublikowane w formie raportu.

Zachęcamy z zapoznania się z treścią publikacji oraz praktycznego wykorzystania zawartej w niej wiedzy i doświadczeń.

Raport z pilotażowego wdrożenia praktyk zawodowych jako formy doskonalenia zawodowego nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodów.


KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Do udziału w projekcie zapraszamy 400 nauczycieli/nauczycielek oraz instruktorów/instruktorekpraktycznej nauki zawodu kształcących w zawodach:

 • sprzedawca,
 • technik handlowiec,
 • technik organizacji reklamy,
 • technik logistyk,
 • technik cyfrowych procesów graficznych.

Projekt zaadresowany jest do nauczycieli zatrudnionych na obszarze całego kraju.

CO OFERUJEMY?

W ramach projektu zapewniamy udział w dwóch praktykach:

1.Praktyki krajowe
Uczestnicy/czki wezmą udział w dziesięciodniowych (2 tygodnie) praktykach w nowoczesnych przedsiębiorstwach związanych z branżą handlową i/lub reklamową. W ramach praktyk uczestnicy/czki będą mieli/miały możliwość zapoznania się z realizacją nowoczesnych procesów techniczno – organizacyjnych stosowanych w handlu i reklamie.

Każdemu uczestnikowi/czce dodatkowo przysługiwać będą:

 • wsparcie opiekuna w firmach, w których będą odbywały się praktyki (jeden opiekun będzie zajmował się średnio czteroma - pięcioma nauczycielami/kami),
 • zakwaterowanie (10 noclegów) i całodzienne wyżywienie (wyłącznie dla osób, które będą odbywać praktyki poza miejscowością zamieszkania),
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.


2.Praktyki zagraniczne
Osoby uczestniczące w praktykach krajowych wezmą udział w pięciodniowych praktykach w modelowych przedsiębiorstwach realizujących praktyczne kształcenie zawodowe na terenie Niemiec, gdzie zapoznają się z najnowszą technologią i organizacją pracy, stosowaną w zawodach związanych z branżą handel i reklama.

Każdemu uczestnikowi/czce dodatkowo przysługiwać będą:

 • noclegi podczas pobytu zagranicą,
 • całodzienne wyżywienie,  wsparcie opiekuna z firmy zagranicznej podczas odbywania praktyk,
 • wsparcie polskiego opiekuna merytorycznego podczas odbywania praktyk,
 • usługa tłumacza w czasie zajęć,
 • przejazd (dojazd i powrót) autokarem,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

Wszyscy uczestnicy/czki, którzy ukończą praktyki zawodowe w Polsce i w Niemczech, otrzymają zaświadczenia ukończenia praktyk zawodowych.

JAK MOŻNA PRZYSTĄPIĆ DO PROJEKTU?

Wystarczy wypełnić Ankietę rekrutacyjno-diagnostyczną i przesłać faksem na numer 22-492 71 13 lub w postaci skanu na adres handelireklama@wyginternational.pl

Ankieta posłuży do zebrania informacji o dotychczasowych doświadczeniach nauczycieli/ek i instruktorów/ek praktycznej nauki zawodu w kontaktach z przedsiębiorstwami i będzie stanowić materiał pomocniczy przy ostatecznej selekcji uczestników/czek praktyk.

Jeżeli są Państwo zainteresowani dodatkowymi informacjami, udziałem w projekcie prosimy o kontakt telefoniczny (tel.: 22-492 71 83) lub e-mailowy (handelireklama@wyginternational.pl)

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

KONTAKT

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno – Zdrój
tel. 74-64 80 400, faks 74-64 80 417
www.darr.pl

tel. 74-64 80 426; e-mail: agnieszka.kopcinska@darr.pl


WYG International Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15, 02-672 Warszawa
tel. 22-492 71 00, faks 22-492 71 13
www.wyginternational.pl

tel. 22-492 71 83; e-mail: handelireklama@wyginternational.pl


Główna strona Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: www.efs.gov.pl

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona internetowa utworzona w ramach projektu pt.: "Handel i reklama w praktyce - pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach".
CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA